Till sidans innehåll
« Tillbaka

Aktien

Bureaktien noterades i oktober 1993 på Stockholmsbörsen och handlas sedan 1995 på börsens A-lista. I samband med övergången till den nordiska börslistan i oktober 2006 återfinns Bureaktien i avdelningen Nordic Mid Cap.

ISIN-kod:  SE0000195810
Kortnamn:  BURE
Handelspost:  1 aktie

Bure har cirka 19 000 aktieägare. Största aktieägare per 31 december 2014 var Dag Tigerschiöld dödsbo med 12,1 procent.

Den 31 december 2014 uppgick det totala antalet aktier till 76 081 510 aktier.

Bure hade 4 684 068 egna aktier per 31 december 2014.

Skatteverkets historik, allmänna råd och rekommendationer avseende Bure-aktien

Senast uppdaterat: 2015-03-10

↑ Till sidans top
Bure Equity AB (publ) Adress: Nybrogatan 6 114 34 Stockholm 08-614 00 20 Om webbplatsen