Till sidans innehåll

PRESSMEDDELANDE Stockholm, den 4 april 2012

Bures årsredovisning 2011

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl. 11:30

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2011 på www.bure.se Årsredovisningen kommer att distribueras i mitten av april till de som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se\prenumerationstjänst.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på www.bure.se vid slutet av april.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:

Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se
http://www.cisionwire.se/bure-equity/r/bures-arsredovisning-2011,c9243295

Följande filer finns att ladda ned:


Bure årsredovisning 2011

Pressmeddelande PDF
Bure Equity AB (publ) Adress: Nybrogatan 6 114 34 Stockholm 08-614 00 20 Om webbplatsen