Rapporter

Väsentlighetsanalys

Under våren 2017 genomförde Bure en fördjupad väsentlighetsanalys med Bures medarbetare och externa intressenter däribland aktieägare, portföljbolag och andra intressenter.  Analysen resulterade i en matris där Bures mest väsentliga hållbarhetsfrågor internt och externt framgår.