En svensk SPAC sponsrad av Bure

Fakta per 31 mars 2023
NETTOOMSÄTTNING
januari-mars 0 Mkr
EBIT
januari-mars -2 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
Notering 25 mars 2021
BURES ÄGARANDEL
20%
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Patrik Tigerschiöld (Styrelseordförande),
Henrik Blomquist (VD),
Max Jonson (CFO)
SUBSTANSVÄRDE
727 Mkr
Andel av Bures substansvärde
4,3%

ACQ är ett svenskt förvärvsbolag, ett så kallat Special Purpose Acquisition Company (SPAC) som etablerats på initiativ av Bure Equity. ACQs investeringsstrategi är att identifiera och genomföra ett förvärv av ett bolag som kan skapa värde för aktieägarna över tid. Potentiella målbolag innefattar onoterade, hållbara, nordiska kvalitetsbolag som verkar på marknader med stor potential eller på nischmarknader där målbolaget har en ledande position samt har ett bolagsvärde uppgående till 3-7 MDSEK.

ACQ noterades på Nasdaq Stockholm 25 mars 2021.