Ett helägt dotterbolag som äger och bedriver uthyrning av lok

Fakta per 30 september 2021
NETTOOMSÄTTNING
januari-september 19 Mkr
EBIT
januari-september 6 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
Etablerat 2013
BURES ÄGARANDEL
100 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Henrik Blomquist (Styrelseordförande),
Philip Nyblaeus (Ledamot),
Max Jonson (Ledamot)
SUBSTANSVÄRDE
177 Mkr
Andel av Bures substansvärde
0,8 %

Investment AB Bure är ett helägt dotterbolag som äger och bedriver uthyrning av lok. Verksamheten startades i januari 2013.