Utvecklar bolag inom Life Science

Fakta per 31 mars 2021
NETTOOMSÄTTNING
januari-mars 223 Mkr
EBIT
januari-mars 22 Mkr
FÖRVÄRVS-
TIDPUNKT
2012
BURES ÄGARANDEL
9,8 %
REPRESENTATION 
FRÅN BURE
Henrik Blomquist (Ledamot)
SUBSTANSVÄRDE
303 Mkr
Andel av Bures substansvärde
1,7 %

MedCap förvärvar och utvecklar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science i norra Europa, med potential att växa internationellt. Verksamheten bedrivs inom två områden: Medicinteknik och Specialistläkemedel.

MedCap är en aktiv och långsiktig ägare med självständiga dotterbolag som drivs under sina respektive firmanamn, men där övergripande strategier och synergier tillvaratas. Bolag som blivit en del av koncernen får tillgång till resurser som är svåra att skapa i mindre bolag, nätverk och ett aktivt stöd där det stärker verksamheten. Styrningen sker huvudsakligen via de ägda bolagens styrelser utifrån en tydlig mandatfördelning, värdegrund och företagsfilosofi för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lönsamhet och tillväxt.