Bures aktieägare

Bures största aktieägare per den 31 mars 2020

AktieägareAntalAndel (%)
Patrik Tigerschiöld med familj7 733 40511,2%
Familjen Björkman inklusive stiftelser6 226 0129,0%
Nordea Investment Funds 5 527 4258,1%
Fjärde AP-Fonden5 005 1367,2%
Ted Tigerschiöld3 746 0525,4%
Stephanie Tigerschiöld3 712 0735,4%
SEB Investment Management 2 692 5473,5%
Dimensional Fund Advisors2 158 2143,1%
Vanguard1 460 9722,1%
Norges Bank1 429 6062,0%
Summa 10 största ägare39 347 35957,0%
Övriga29 624 56243,0%
Totalt68 971 921100,0

Källa: Euroclear Sweden AB