Bures aktieägare

Bures största aktieägare per den 30 september 2020

AktieägareAntalAndel (%)
Patrik Tigerschiöld med familj7 733 40510,4%
Familjen Björkman inklusive stiftelser6 116 0128,2%
Fjärde AP-Fonden 5 849 2217,9%
Nordea Investment Funds4 556 1106,1%
Ted Tigerschiöld3 746 0525,1%
SEB Fonder3 725 9425,0%
Stephanie Tigerschiöld 3 712 0735,0%
AMF Försäkring & Fonder3 421 9524,6%
Dimensional Fund Advisors2 017 1372,7%
Swedbank Robur Fonder1 526 9602,1%
Summa 10 största ägare42 404 86457,2%
Övriga31 742 05742,8%
Totalt74 146 921100,0

Källa: Euroclear Sweden AB