Bures aktieägare

Bures största aktieägare per den 30 juni 2020

AktieägareAntalAndel (%)
Patrik Tigerschiöld med familj7 733 40510,4%
Familjen Björkman inklusive stiftelser6 226 0128,4%
Fjärde AP-Fonden 5 892 6237,9%
Nordea Investment Funds5 407 9407,3%
Ted Tigerschiöld3 746 0525,1%
Stephanie Tigerschiöld3 712 0735,0%
SEB Fonder 3 372 6294,5%
AMF Försäkring & Fonder2 340 1673,2%
Dimensional Fund Advisors2 199 6683,0%
Norges Bank1 599 3672,2%
Summa 10 största ägare42 229 93657,0%
Övriga31 916 98543,0%
Totalt74 146 921100,0

Källa: Euroclear Sweden AB