Bures aktieägare

Bures största aktieägare per den 30 juni 2019

AktieägareAntalAndel (%)
Patrik Tigerschiöld med familj7 733 40511,2%
Familjen Björkman inklusive stiftelser6 226 012 9,0%
Nordea Investment Funds 5 528 2768,0%
Fjärde AP-Fonden4 959 6607,2%
Ted Tigerschiöld3 746 052 5,4%
Stephanie Tigerschiöld 3 712 0735,4%
State Street Bank and Trust Co, W9 2 506 9953,6%
SEB Investment Management2 445 1433,5%
SIX SIS AG, W8IMY2 406 5283,5%
JPM CHASE NA1 515 4822,2%
Summa 10 största ägare 40 779 62659,1%
Övriga28 192 29540,9%
Totalt68 971 921100,0

Källa: Euroclear Sweden AB