Bures aktieägare

Bures största aktieägare per den 30 september 2018

AktieägareAntalAndel (%)
Patrik Tigerschiöld7 933 40511,4%
Nordea Investment Funds6 999 28010,1%
Familjen Björkman inklusive stiftelser6 226 0129,0%
Fjärde AP-Fonden4 579 2686,6%
Ted Tigerschiöld3 746 0525,4%
Stephanie Tigerschiöld3 712 0735,4%
SEB Investment Management3 691 582 5,3%
SIX SIS AG, W8IMY2 395 5413,5%
CBNY-Norges Bank1 331 3351,9%
State Street Bank and Trust Co.1 274 0351,8%
Summa 10 största ägare 41 888 58360,4%
Övriga27 444 12739,6%
Totalt69 332 710100,0

Källa: Euroclear Sweden AB