Bures aktieägare

Bures största aktieägare per den 31 mars 2019

AktieägareAntalAndel (%)
Patrik Tigerschiöld med familj7 933 40511,4%
Nordea Investment Funds6 652 4259,6%
Familjen Björkman inklusive stiftelser6 226 012 9,0%
Fjärde AP-Fonden4 829 2687,0%
Ted Tigerschiöld3 746 052 5,4%
Stephanie Tigerschiöld 3 712 0735,4%
SEB Fonder 3 400 7674,9%
Dimensional Fund Advisors2 055 4103,0%
Norges Bank1 393 7662,0%
Vanguard1 387 6442,0%
Summa 10 största ägare 41 336 84259,6%
Övriga27 995 86840,4%
Totalt69 332 710100,0

Källa: Euroclear Sweden AB