Bures aktieägare

Bures största aktieägare per den 31 december 2018

AktieägareAntalAndel (%)
Patrik Tigerschiöld7 933 40511,4%
Nordea Investment Funds6 897 5599,9%
Familjen Björkman inklusive stiftelser6 226 0129,0%
Fjärde AP-Fonden4 579 2686,6%
SEB Investment Management3 852 6805,6%
Ted Tigerschiöld3 746 0525,4%
Stephanie Tigerschiöld3 712 073 5,4%
SIX SIS AG, W8IMY2 397 8313,5%
CBNY-Norges Bank1 354 9032,0%
CBNY-DFA-INT SML CAP V1 217 1151,8%
Summa 10 största ägare 41 916 89860,5%
Övriga27 415 81239,6%
Totalt69 332 710100,0

Källa: Euroclear Sweden AB