Bures aktieägare

Bures största aktieägare per den 30 juni 2019

AktieägareAntalAndel (%)
Patrik Tigerschiöld med familj7 733 40511,2%
Familjen Björkman inklusive stiftelser6 226 012 9,0%
Nordea Investment Funds 5 841 5688,5%
Fjärde AP-Fonden4 829 2687,0%
Ted Tigerschiöld3 746 052 5,4%
Stephanie Tigerschiöld 3 712 0735,4%
SEB Fonder 2 574 2683,7%
Dimensional Fund Advisors2 130 6723,1%
Vanguard1 443 7672,1%
Norges Bank1 379 6062,0%
Summa 10 största ägare 41 336 84257,4%
Övriga27 995 86842,6%
Totalt69 332 710100,0

Källa: Euroclear Sweden AB