Analytiker som följer Bure

Handelsbanken Capital Markets
Magnus Råman
08-701 17 27