Emissioner 2003

I juli 2003 genomförde Bure emissioner av aktier och förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter om totalt 750 MSEK. För varje gammal aktie erhölls rätt att teckna en så kallad unit bestående av två nya aktier och ett förlagslån med nio avskiljbara optionsrätter. Det totala priset per unit var 6,94 SEK.

Bures tre värdepapper

1. Aktie
För varje gammal aktie fick ägaren köpa två nya aktier för 75 öre per styck.

2. Förlagslån
För varje gammal aktie fick ägaren möjlighet att låna ut 4,36 SEK* till en ränta om 10,0 procent per år. Lånet återbetalades i mars 2005 till kursen 80,7 procent, vilket motsvarar 5,45 SEK per förlagsbevis.

3. Teckningsoption
För varje gammal aktie fick ägaren köpa nio teckningsoptioner för 12 öre* per styck. Varje option gav ägaren rätt att köpa en ny aktie för 75 öre fram till och med den 15 juni 2007. Teckningen slutfördes juni 2007 och emissionen är därmed avslutad

De aktieägare som valde att ej delta i emissionerna hade kvar samma antal aktier som tidigare (hänsyn ej tagen till omvänd split i juli 2007).

* Av RSV fastställt skattemässigt anskaffningsvärde.

RSV M 2003:19
Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av AB:s emission 2003 av aktier samt förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier

RSV 2003:33
Riksskatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av AB:s emission 2003 av aktier samt förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier

Prospekt 2003

Pressrelease angående anskaffningsutgift