Omvänd split 20077

Vid årsstämman i Bure Equity AB den 26 april 2007 fattades beslut om sammanläggning av aktier, så kallad omvänd split (1:10).

Detta innebar att varje tiotal aktier sammanlades till en aktie. Värdet för en aktie, exklusive kursförändringar, är efter omläggningen lika stor som för tio aktier före omläggningen. Det betyder att enbart antalet aktier har förändrats.

Exempel:
Om en aktieägare ägde 1 000 aktier före sammanläggningen ägde hon/han efter densamma 100 aktier. Varje aktie har, exklusive kursförändringar, efter sammanläggningen fått ett tio gånger högre värde än före sammanläggningen.

Sammanläggningen av aktier skedde med avstämningsdag hos VPC den 6 juli 2007.

Information omvänd split 1:10