Teckningsoptioner 2003-2007

Omvandling av teckningsoptioner i enlighet med Bures nyemission 2003 ägde rum i juni 2007 och är därmed avslutad.