Utdelning av Capio AB 2000

År 2000 delades aktier i Capio ut till Bures aktieägare. För två aktier i Bure erhölls en aktie i Capio.

Anskaffningsvärdet på Capioaktien är 30 procent av anskaffningsvärdet på Bureaktien. Det nya anskaffningsvärdet på Bureaktien blir således 70 procent av ursprungsvärdet.

RSV S 2000:56
Riksskatteverkets rekommendationer m.m. med anledning av AB:s utdelning av aktier i Capio AB