Finansiella rapporter

Delårsrapport januari-Juni 2019

Delårsrapport januari-mars 2019

Bures årsredovisning 2018

Bokslutskommuniké januari-december 2018

Delårsrapport januari-september 2018

Delårsrapport januari-juni 2018

Delårsrapport januari-mars 2018

Bures årsredovisning 2017

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Delårsrapport januari-september 2017

Delårsrapport Januari – juni 2017

Delårsrapport januari – mars 2017

Bures årsredovisning 2016

Bokslutskommuniké januari – december 2016

Delårsrapport januari – september 2016

Delårsrapport januari – juni 2016

Delårsrapport Januari – mars 2016

Bures årsredovisning 2015

Bokslutskommuniké 2015

Delårsrapport Januari – september 2015

Delårsrapport januari – juni 2015

Delårsrapport Januari – mars 2015

Bures årsredovisning 2014

Bokslutskommuniké 2014

Delårsrapport Januari – september 2014

Delårsrapport Januari – juni 2014

Delårsrapport Januari – mars 2014

Bures Årsredovisning 2013

Bokslutskommuniké 2013

Delårsrapport Januari – september 2013

Delårsrapport Januari – juni 2013

Delårsrapport Januari – mars 2013

Bures årsredovisning 2012

Bokslutskommuniké 2012

Delårsrapport januari – september 2012

Delårsrapport januari – juni 2012

Delårsrapport januari – mars 2012

Bures årsredovisning 2011

Bokslutskommuniké 2011

Delårsrapport januari – september 2011

Delårsrapport januari – juni 2011

Första Kvartalet 2011

Bures årsredovisning 2010

Bokslutskommuniké 2010

Delårsrapport januari – september 2010

Andra kvartalet 2010

Första kvartalet 2010

Bures årsredovisning 2009

Bokslutskommuniké 2009

Delårsrapport januari - september 2009

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport Januari - Mars 2009

Bures årsredovisning 2008

Bokslutskommuniké 2008

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari-juni 2008

Delårsrapport januari-mars 2008

Bures årsredovisning 2007

Bokslutskommuniké 2007

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - juni 2007

Delårsrapport januari - mars 2007

Bures årsredovisning 2006

Bokslutskommuniké 2006

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - juni 2006

Delårsrapport januari-mars 2006

Bures årsredovisning 2005

Bokslutskommuniké 2005

Delårsrapport januari - september 2005

Delårsrapport januari -juni 2005

Delårsrapport januari - mars 2005

Bures årsredovisning 2004

Bures Bokslutskommuniké 2004

Delårsrapport jan-sep 2004

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - mars 2004

Bures årsredovisning 2003

Bokslutskommuniké 2003

Delårsrapport januari - september 2003

Delårsrapport januari - juni 2003

Delårsrapport januari - mars 2003

Bokslutskommuniké 2002

Bures årsredovisning 2002

Delårsrapport januari - september 2002

Delårsrapport januari - juni 2002

Delårsrapport januari - mars 2002

Bures årsredovisning 2001

Bokslutskommuniké 2001

Delårsrapport januari - september 2001

Delårsrapport januari - juni 2001

Delårsrapport januari - mars 2001

Bures årsredovisning 2000

Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport januari - juni 2000

Delårsrapport januari - mars 2000

Bures årsredovisning 1999

Bokslutskommuniké 1999

Delårsrapport januari - september 1999

Delårsrapport januari - juni 1999

Delårsrapport januari - mars 1999

Bures årsredovisning 1998