Bures årsstämma 3 maj 2017

Aktieägarna i Bure Equity AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 3 maj 2017 kl. 16.00 på
IVA:s Konferenscenter, Wallenbergsalen, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Entrén öppnas kl. 15.00. Kaffe serveras före stämman.