Trolle Sahlström

Investment Manager
Född 1988.
Anställd sedan 2017.
Aktieinnehav i Bure, egna samt närståendes: 7 772 st.

Styrelseledamot i Allgon AB.

Adjungerad styrelseledamot i Mercuri International Group AB och ScandiNova Systems AB.