Bures årsredovisning 2019

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2019 på www.bure.se

Årsredovisningen i tryckt format kommer att distribueras i mitten av april, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.

Bure Equity AB (publ)

Bures årsredovisning 2018

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2018 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras i mitten av april, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.

 
Bure Equity AB (publ)

 
Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2019 kl. 18:00.

Bures årsredovisning 2017

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2017 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.
 
 
Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:

Henrik Blomquist, Verkställande direktör
Tel. 08 – 614 00 20
 
 
Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2018 kl. 18:00.

Bures årsredovisning 2016

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2017.

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2016 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.

    Bure Equity AB (publ)

      
För mer information kontakta:
Max Jonson, CFO

Tfn: 08-614 00 29

Bures årsredovisning 2015

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016.
    

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2015 på www.bure.se

Årsredovisningen kommer att distribueras under kommande vecka, till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerationstjänst.
    

Bure Equity AB (publ)
    

För mer information kontakta:
Max Jonson, CFO
Tfn: 08-614 00 29

Bures årsredovisning 2014

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2014 på www.bure.se.

Årsredovisningen kommer att distribueras i början av april till de personer som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.se, Investor Relations, Prenumerations­tjänst.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktperson på Bure:
Max Jonson, ekonomichef

Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2015 kl. 19:15.

Bures Årsredovisning 2013

Bure publicerar idag årsredovisningen för 2013 på www.bure.se.

Årsredovisningen kommer att distribueras i början av april till de som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.seprenumerationstjänst.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:
Max Jonson, ekonomichef

Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2014 kl. 10:00.

Bures årsredovisning 2012

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2012 på www.bure.se Årsredovisningen kommer att distribueras i mitten av april till de som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.seprenumerationstjänst.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på www.bure.se vid slutet av april.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:
Andreas Berglin, ekonomichef

Tel. 08 – 614 00 20

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2013 kl. 11:00

Bures årsredovisning 2011

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2012 kl. 11:30

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2011 på www.bure.se Årsredovisningen kommer att distribueras i mitten av april till de som begärt detta via Bures prenumerationstjänst, www.bure.seprenumerationstjänst.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på www.bure.se vid slutet av april.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:

Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20

Bures årsredovisning 2010

Informationen är sådan som Bure Equity AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2011 kl. 16:00

Bure publicerar idag den svenska årsredovisningen för 2010 på www.bure.se samt distribuerar den tryckta versionen till de av Bures aktieägare som begärt denna.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på www.bure.se vid slutet av april.

Årsredovisningen kan beställas via telefon 08-614 00 20 eller via e-post info@bure.se.

Bure Equity AB (publ)

Kontaktpersoner på Bure:
Andreas Berglin, ekonomichef
Tel. 08 – 614 00 20