Altor och Bure förvärvar Max Matthiessen från Riksgälden

Altor Fund III och Bure Equity AB har träffat avtal med Riksgäldskontoret (”Riksgälden”) om att förvärva Max Matthiessen Holding AB (“Max Matthiessen” eller ”Bolaget”), Sveriges ledande oberoende rådgivare inom pensionsförsäkringar, livförsäkringar och långsiktigt sparande. Som en del i transaktionen kommer nyckelpersoner hos Max Matthiessen att erbjudas delägarskap i Bolaget.

- Max Matthiessen kommer att fortsätta sin framgångsrika strategi och upprätthålla positionen som Sveriges ledande oberoende rådgivare inom pensionsförsäkringar, livförsäkringar och långsiktigt sparande
- Nuvarande ledningsgrupp, under ledning av VD Christoffer Folkebo, fortsätter att leda Bolaget
- Max Matthiessen kommer att fortsätta vara ett oberoende företag direktägt av nyckelpersonerna i Max Matthiessen, Altor och Bure
- Ett ändamålsenligt och transparent vinstdelningssystem för Max Matthiessens företagsledning och anställda ska införas
- Köpeskillingen för samtliga aktier i Max Matthiessen uppgår totalt till 500 miljoner kronor, justerat för eventuell utdelning till Riksgälden före closing. Av denna köpeskilling betalas 150 miljoner kronor med ränta senast den 30 april 2010

Altor och Bure har även träffat ett separat avtal med Riksgälden om att förvärva samtliga aktier i Carnegie Investment Bank AB (”Carnegie”), en ledande oberoende nordisk investmentbank. Se separat pressmeddelande.

”Vi är mycket nöjda över att ha slutit ett avtal om att förvärva Max Matthiessen tillsammans med företagsledningen och ser fram emot att arbeta tillsammans med Christoffer Folkebo och hans team för att fortsätta utveckla verksamheten. Max Matthiessen är den klara marknadsledaren och vi anser att Max Matthiessen, genom fokus på innovation och tillvaratagande av värdet i sin stora kundbas, kan fortsätta sin snabba tillväxt i framtiden”, säger Harald Mix, VD, Altor Equity Partners.

”Max Matthiessen är den ledande oberoende rådgivaren inom pension, livförsäkring och sparande i Sverige och vi känner oss privilegierade över att få delta i företagets utveckling framöver. Altor och Bure representerar långsiktigt ägande och det är vår övertygelse att vi, tillsammans med ledningen, kommer att kunna bidra till att ytterligare stärka Max Matthiessens enastående marknadsposition”, säger Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande i Bure.

”Jag är övertygad om att Max Matthiessen även fortsättningsvis kommer att erbjuda de mest konkurrenskraftiga kundlösningarna och ytterligare förstärka vår ledarroll på marknaden. Jag är mycket stolt över att ta Max Matthiessen in i nästa utvecklingsfas och ser fram emot att ha Altor och Bure som långsiktiga delägare vid sidan av våra nyckelpersoner”, säger Christoffer Folkebo, VD Max Matthiessen.

Max Matthiessen kommer förvärvas via ett holdingbolag, ägt till 65% av Altor och till 35% av Bure, samt av ett holdingbolag som ägs av nyckelpersonerna i Max Matthiessen.

Transaktionen förväntas vara slutförd inom tre månader och förutsätter uppfyllande av sedvanliga villkor, såsom godkännanden från tillsynsmyndigheter, samt av att Altor och Bure slutför förvärvet av Carnegie.

Finansiella rådgivare till Altor och Bure är Lenner & Partners, Morgan Stanley och PricewaterhouseCoopers. Legala rådgivare till Altor och Bure är Linklaters.

Riksgälden kommer att hålla en presskonferens klockan 10.00 på Carnegie, Västra Trädgårdsgatan 15. Harald Mix och Patrik Tigerschiöld kommer att närvara och svara på frågor. En webcast av presskonferensen kommer att finnas tillgänglig på Carnegies hemsida www.carnegie.se.


Göteborg den 11 februari 2009
Bure Equity AB (publ)


För ytterligare information kontakta:
Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande Bure Equity AB, tel. 08-614 00 20

wkr0003.pdf