Altor och Bure slutför förvärvet av Carnegie

Altor Fund III och Bure Equity AB meddelade den 11 februari 2009 att avtal träffats om att för förvärva Carnegie Investment Bank AB, en ledande oberoende nordisk investmentbank, från Riksgäldskontoret. Affären är godkänd av berörda tillsynsmyndigheter och Altor Fund III och Bure Equity har idag tillträtt aktierna i Carnegie Investment Bank. Göteborg den 19 maj 2009 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Carl Backman, VD Bure Equity AB, tel. 031-708 64 59 Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande Bure Equity AB, tel. 08-614 00 20

wkr0003.pdf