Altor och Bure slutför förvärvet av Max Matthiessen

Altor Fund III och Bure Equity AB meddelade den 11 februari 2009 att avtal träffats med Riksgäldskontoret om att för förvärva Max Matthiessen Holding AB, Sveriges ledande oberoende rådgivare inom pensionsförsäkringar, livförsäkringar och långsiktigt sparande. Affären är godkänd av berörda tillsynsmyndigheter och Altor Fund III och Bure Equity har idag tillträtt aktierna i Max Matthiessen. Göteborg den 19 maj 2009 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Carl Backman, VD Bure Equity AB, tel. 031-708 64 59 Patrik Tigerschiöld, styrelseordförande Bure Equity AB, tel. 08-614 00 20

wkr0003.pdf