Ändrat rapporteringsdatum för delårsrapport januari – juni 2009

Nytt datum för delårsrapporten avseende januari - juni 2009 är den 31 augusti. Göteborg den 26 juni 2009 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Carl Backman, VD, tel. 031-708 64 59 Jonas Alfredson, Ekonomidirektör, tel. 031-708 64 41

wkr0011.pdf