Anew Learning förvärvar Didaktus AB

Bures friskolekoncern Anew Learning har idag förvärvat Didaktus AB som driver tre gymnasieskolor och vuxenutbildning i Stockholmsområdet. Koncernens omsättning ökar genom förvärvet med cirka 95 MSEK.

Didaktus (www.didaktus.se) har Skolverkets tillstånd att driva tre gymnasieskolor i Sverige (två i Stockholms kommun och en i Järfälla kommun). Vidare finns tillstånd att starta en ny gymnasieskola i Nacka kommun till hösten 2008. Totalt går ca 1 000 elever på Didaktus gymnasieskolor som primärt har barn/fritids- och omsorgsprofil.

Didaktus bedriver dessutom vuxenutbildning, dels med ca 400 elever inom ramen för Komvux och Kvalificerad Yrkesutbildning, dels med uppdragsutbildning riktad mot företag, myndigheter och organisationer. Verksamheterna kommer även fortsättningsvis att ledas av nuvarande VD Katja Elväng och den nuvarande rektorsgruppen.

”Didaktus har en hög kvalitet i sina utbildningar och verksamheten kompletterar Anew Learnings nuvarande utbildningsinriktningar på ett bra sätt”, säger Anew Learnings koncernchef Fredrik Mattsson.

”Anew Learning är en naturlig ägare till Didaktus. Vi har under de senaste åren etablerat en stabil organisation och genom att Didaktus blir en del av Sverige största skolkoncern skapas förutsättningar för fortsatt god utveckling för såväl elever som lärare framöver”, säger Didaktus ordförande Björn Wolrath.

Anew Learning är Sveriges största skolkoncern och består av verksamheterna Vittra, IT-Gymnasiet, Framtidsgymnasiet och Rytmus. Verksamheterna ansvarar för ca 12 500 barn/elever och har 1 250 medarbetare.

Göteborg den 23 april 2008

Bure Equity AB (publ)

wkr0003.pdf