Anew Learning förvärvar skola i Östersund

Bures friskolekoncern Anew Learning har idag undertecknat en överenskommelse om att överta verksamheten Primrose Friskola i Östersund. Genom övertagandet ökar koncernens omsättning med cirka 26 MSEK. Överenskommelsen är villkorad av att Skolverket accepterar byte av huvudman.

Primrose Friskola (www.primrose.se) driver en gymnasie- och grundskola i Östersund med 315 elever varav ca 280 på gymnasieskolan. Skolan erbjuder gymnasieutbildningar baserat på samhällsvetenskapliga och estetiska programmen. Grundskolan omfattar skolår 7-9. Verksamheterna kommer att integreras med Vittra, som sedan starten 1993 har utvecklat en unik modell som har stora likheter med den pedagogik som legat till grund för Primrose framgång.

Anew Learning är Sveriges största skolkoncern och består av verksamheterna Vittra, IT-Gymnasiet, Framtidsgymnasiet och Rytmus. Verksamheterna ansvarar för mer än 11 500 barn och elever och omsätter ca 900 MSEK på årsbasis. Namnet Anew Learning och nuvarande organisation lanserades i augusti 2007, men våra verksamheter har under mer än 15 år skapat en gedigen infrastruktur och betydande kunskap kring att driva skolor med högsta kvalitet.


Göteborg den 6 november 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0008.pdf