Anew Learning förvärvar skolor i Göteborg

Bures friskolekoncern Anew Learning har idag förvärvat 100 procent av aktierna i Fenestra Utbildning AB. Det förvärvade bolaget är via dotterbolag verksamt på utbildningsmarknaden och driver fristående skolor. Genom förvärvet ökar koncernens omsättning med cirka 50 MSEK.

Fenestra (www.fenestra.se) driver en förskola och två grundskolor i Göteborg med drygt 700 barn och elever. Skolorna karaktäriseras av en montessoriinspirerad pedagogik, modern informationsteknik och en god studiemiljö. Verksamheterna kommer att integreras med Vittra, som sedan starten 1993 har utvecklat en unik modell som har stora likheter med den pedagogik som legat till grund för Fenestras framgång.

Anew Learning är Sveriges största skolkoncern och består av verksamheterna Vittra, IT-Gymnasiet, Framtidsgymnasiet och Rytmus. Verksamheterna ansvarar för mer än 10.000 barn och elever och omsätter över 800 MSEK på årsbasis. Namnet Anew Learning och nuvarande organisation lanserades i augusti 2007, men våra verksamheter har under mer än 15 år skapat en gedigen infrastruktur och betydande kunskap kring att driva skolor med högsta kvalitet.


Göteborg den 11 september 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0040.pdf