Anew Learning fullföljer förvärvet av skola i Östersund

Bure meddelade den 6 november 2007 att dotterbolaget Anew Learning tecknat överenskommelse om att överta verksamheten Primrose Friskola i Östersund. Överenskommelsen var villkorad av att Skolverket godkände byte av huvudman.

Skolverket har meddelat att de godkänner bytet av huvudman, varför Anew Learning nu kommer att fullfölja förvärvet.

Göteborg den 13 november 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0011.pdf