Anew Learning fullföljer förvärvet av UVS Gymnasium i Malmö/Burlöv och Kristianstad

Bure meddelade den 27 mars 2008 att Anew Learning och dess dotterbolag Framtidsgymnasiet tecknat överenskommelse om att överta UVS Gymnasium i Malmö/Burlöv och Kristianstad. Överenskommelsen var villkorad av att Skolverket godkände byte av huvudman.

Skolverket har meddelat att de godkänner bytet av huvudman, varför Anew Learning och Framtidsgymnasiet nu kommer att fullfölja förvärvet.

Göteborg den 1 april 2008

Bure Equity AB (publ)

wkr0003.pdf