Anew Learning tar över UVS Gymnasium i Malmö/Burlöv och Kristianstad

Bures friskolekoncern Anew Learning har idag undertecknat en överenskommelse om att överta UVS Gymnasium i Malmö/Burlöv och Kristianstad. Genom övertagandet tryggas fortsatt drift av verksamheten och situationen för elever och lärare. Koncernens omsättning ökar med cirka 65 MSEK. Överenskommelsen är villkorad av att Skolverket accepterar byte av huvudman.

UVS (www.uvsgymnasium.se) har Skolverkets tillstånd att driva gymnasieskolor på ett flertal orter i Sverige. Överenskommelsen om övertagande gäller skolorna i Malmö/Burlöv och Kristianstad med totalt ca 600 elever.

UVS-koncernen ställde den 11 februari 2008 in sina betalningar och ansökte om företagsrekonstruktion. Berörda tingsrätter förordnade Ola Sellert vid Ackordscentralen Malmö AB till företagsrekonstruktör. Genom övertagandet tryggas situationen för såväl elever som lärare vid de två gymnasieskolorna.

”Vi ser att de två skolorna i grund och botten är väl fungerade enheter med hög kompetens i lärarkåren och motiverade elever. Vi kan bidra med stabilitet, kompetens och nödvändiga resurser för att fortsätta utveckla skolorna”, säger Anew Learnings koncernchef Fredrik Mattsson.

Skolorna i Malmö/Burlöv och Kristianstad erbjuder gymnasieutbildningar inom fordon, industri, bygg och samhällsvetenskap. Verksamheterna kommer att integreras med Framtidsgymnasiet, som sedan starten framgångsrikt utvecklat en modell och inriktning som liknar den som tillämpats på UVS gymnasier.

Anew Learning är Sveriges största skolkoncern och består av verksamheterna Vittra, IT-Gymnasiet, Framtidsgymnasiet och Rytmus. Verksamheterna ansvarar för ca 11 500 barn/elever och har 1 200 medarbetare.

Göteborg den 27 mars 2008
Bure Equity AB (publ)

wkr0003.pdf