Angående handelsstoppet i Bure och Skanditek

Vi har under en period fört diskussioner mellan bolagen avseende ett eventuellt samgående. Inga beslut är dock ännu fattade och det är för tidigt att säga om dessa diskussioner kommer att leda till någon transaktion. Vi kommer att informera aktiemarknaden och andra intressentgrupper så snart eventuella beslut har fattas, alternativt om det står klart att diskussionerna kommer att avbrytas utan vidare åtgärd. Göteborg den 21 september 2009 BURE EQUITY AB (Publ) För mer information, kontakta: Carl Backman, verkställande direktör, telefon 031-708 54 59

wkr0011.pdf