Avtal om förvärv av bolag inom ATMG upphävs

Avtal om förvärv av bolag inom ATMG upphävs Den i december aviserade överenskommelsen om förvärv av MapMedia och InfoStation från ATMG kommer ej att fullföljas. Avtalet om förvärv var träffat av ett nybildat förvärvsbolag med Bure som 51 procentig ägare. Ett villkor för förvärvet var godkännande av ATMGs bolagsstämma den 18 januari 2002. På grund av från större ägare i ATMG garanterad nyemission rekommenderar styrelsen i ATMG inte längre avtal om förvärv. Därför bedöms förutsättningar för bolagsstämmans godkännande inte föreligga. Mot bakgrund av detta har parterna i förvärvsbolaget (Bure, ATMG, Christer Johansson och GP-Ventures) gemensamt med ATMG beslutat upphäva avtalet. Göteborg den 10 januari 2002 Bure Equity AB (publ) Kontaktperson: Örjan Serner, Senior Investment Manager, Bure0708-13 44 82 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/10/20020110BIT00940/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/01/10/20020110BIT00940/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf