Bindande avtal tecknat mellan Bure och AcadeMedia om samgående mellan AcadeMedia och Anew Learning

Bure Equity AB (publ) (”Bure”) och AcadeMedia AB (publ) (”AcadeMedia”) har undertecknat slutligt avtal om att AcadeMedia och Bure-ägda Anew Learning AB (”Anew Learning”) ska gå samman. Företagen ingår redan idag i samma struktur genom att Bure äger 49,8% av rösterna i AcadeMedia.

Genom samgåendet skapas Sveriges största utbildningsbolag. Det skapar förutsättningar för fortsatt pedagogisk utveckling samtidigt som både kvalitet och effektivitet i verksamheten säkerställs, vilket är värdeskapande för såväl elever, medarbetare som aktieägare.

Det sammanslagna bolaget kommer att heta AcadeMedia AB (publ) och Marcus Strömberg, som är AcadeMedias VD idag, kommer att kvarstå som VD även efter samgåendet.

- Bolagens verksamheter kompletterar varandra väl. De varumärken som idag ingår i AcadeMedia och i Anew Learning kommer att finnas kvar vilket är en förutsättning för en lyckad integration mellan de båda bolagen, säger Martin Henricson, VD på Bure, som också konstaterar att det känns väldigt bra att nu genomföra sammanslagningen.

- Både AcadeMedia och Anew Learning har lång erfarenhet av utbildningsbranschen och av att driva skolor. Det är två väl fungerande verksamheter som slås ihop. Vi kommer att ta tillvara styrkorna i de båda bolagen och kommer i och med detta att öka och trygga valmöjligheten för elever och föräldrar, säger Marcus Strömberg, VD på AcadeMedia.

- I och med samgåendet blir vi ett mer attraktivt alternativ för pedagoger, lärare och utbildare som vill arbeta inom ett utbildningsföretag som ligger i framkant, avslutar Marcus Strömberg.

Samgåendet är beräknat att slutföras i slutet av oktober 2008. Ägare till aktier motsvarande 87,0% av kapitalet och 91,6% av rösterna i AcadeMedia samt 37,1% av kapitalet och rösterna i Bure avser att rösta för styrelsernas förslag på kommande bolagsstämmor. Finansiellt beräknas bolagen konsolideras från och med 1 oktober 2008.

Huvudkontoret för det sammanslagna företaget kommer att ligga i Stockholm.

För ytterligare och mer detaljerad information om samgåendet se separat bilaga inkluderat i detta pressmeddelande (se bifogad pdf-fil).

Göteborg den 18 september 2008
Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf

wkr0010.pdf