Bokslutskommuniké 2001

Bokslutskommuniké 2001 Hög investeringstakt och fyra nya navbolag Substansvärdet uppgick till 4 025 MSEK eller 38 SEK per aktie. Justerat för utdelningar minskade substansvärdet med 23 procent under året. Investeringarna uppgick till 1 276 MSEK varvid fyra nya navbolag etablerades. Under fjärde kvartalet var investeringarna 744 MSEK. Tillfredsställande utveckling för navbolagen i en svag konjunktur. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till 74 MSEK. Exitresultatet uppgick till 590 MSEK. Aktieägarnas totalavkastning var -7 procent under året jämfört med SAX- index -17 procent. Kontantutdelning på 1,75 SEK per aktie samt förnyat återköpsprogram föreslås. Efter rapportperiodens utgång: Substansvärdet per den 18 februari 2002 uppgick till 37,50 SEK per aktie. I slutet av januari köpte Bure 16 procent av kapitalet i det sammanslagna Teleca/AU-System. TELEFONKONFERENSER 20 FEBRUARI Svenska Idag den 20 februari kl 11:00 genomförs en telefonkonferens på svenska med vd Peter Sandberg och finansdirektör Benny Averpil. Inbjudna att deltaga är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Koppla upp Dig genom att ringa +44 (0) 20 8240 8240 och ange "Bure". Engelska Konferensen genomförs även på engelska kl 11:30 (GMT +1). Koppla upp Dig genom att ringa +44 (0) 20 8240 8241 och ange "Bure". Inledning Under 2001 avslutade Bure den period av renodling, exits och betydande utdelningar till aktieägarna som inleddes 2000. Perioden avslutades med börsnoteringen av Dimension i februari 2001 och utdelningen av innehavet i Observer i april 2001. Parallellt med detta inleddes en intensiv investeringsperiod. Antalet navbolag, dvs bolag som genom affärsutveckling och kompletterande förvärv avses att utvecklas till marknadsledare inom sina branscher, har genom förvärv ökat från sex till tio. Nya navbolag inom investeringsområdet IT Solutions & Services är Carl Bro, Svenska PA och Xdin. Inom InfoMedia har Bure genom förvärv av Appelberg, Journalistgruppen och Stark skapat ett navområde inom affärskommunikation, Business Communication Group. Målet är att under 2002 och 2003 öka antalet navbolag ytterligare. Arbetet med portföljbolagen har under året i första hand varit inriktat på effektivisering genom kostnadsbesparingar, men också på positionering i syfte att stärka företagen inför en kommande konjunkturuppgång. För ytterligare information kontakta Peter Sandberg, VD 031 - 335 76 35 Benny Averpil, Ekonomi- och finansdirektör 031 - 335 76 47 Iréne Axelsson, Informationsdirektör 031 - 335 76 32 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/20/20020220BIT00180/bit0002.doc Hela kommunikén http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/20/20020220BIT00180/bit0002.pdf Hela kommunikén

bit0002.doc

bit0002.pdf