Bokslutskommuniké 2002

Bokslutskommuniké 2002 - Förslag om finansiell förstärkning slutförhandlas. Villkor kommer att presenteras snarast möjligt. - Substansvärdet var 1 912 MSEK eller 18,50 SEK per aktie vid årets utgång. Justerat för utdelning minskade substansvärdet med 49 procent under året. - Moderbolagets resultat före nedskrivningar och skatt uppgick till 138 MSEK (541). Resultatet efter nedskrivningar och skatt uppgick till -1 456 MSEK (74). - Försäljningen av Nycomed under fjärde kvartalet frigjorde 414 MSEK och gav ett exitresultat på 313 MSEK. - Nedskrivningar gjordes på totalt 1 595 MSEK, vilket motsvarar 34 procent av de vid årets ingång bokförda tillgångarna. - Bures skatteärenden angående status som investmentföretag slutligt avgjorda. Skattekrav undanröjda. - Ingen utdelning föreslås för verksamhetsåret 2002. Lennart Svantesson ny vd från och med 1 april. Handelsstoppet var motiverat av att styrelsen strävade efter att i samband med rapporten kunna presentera ett färdigförhandlat och avtalat finansieringsförslag. TELEFONKONFERENS Fredagen den 28 februari kl 10:30 genomförs en telefonkonferens på svenska med vd Peter Sandberg och finansdirektör Benny Averpil. Inbjudna att deltaga är journalister och professionella aktörer på kapitalmarknaden. Koppla upp Dig genom att ringa 08-505 201 14 och ange "Bure". Observera att riktnummer även måste användas inom Stockholmsområdet. För ytterligare information kontakta Peter Sandberg, vd och koncernchef 031-708 64 20 Benny Averpil, ekonomi- och finansdirektör 031-708 64 40, 0708-63 54 07 Iréne Axelsson, informationsdirektör031-708 64 47, 0706-32 81 83 Rapporten finns även på bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/28/20030228BIT00030/wkr0002.pdf Hela rapporten

wkr0001.doc

wkr0002.pdf