Bolagsstämma i Bure Equity

Bolagsstämma i Bure Equity · Bure i bygg- och utvecklingsfas efter investeringsperiod under 2001 · Kontant utdelning på 1,75 SEK per aktie · Beslut om återköp av aktier · Tre nya styrelseledamöter - Ulf Berg, Björn Björnsson, Håkan Larsson "Efter en synnerligen intensiv investeringsperiod under hösten, då vi förvärvat fyra nya navbolag för branschbyggande, befinner sig Bure nu i en fas då vi aktivt utvecklar våra innehav", sade VD Peter Sandberg vid Bure Equitys bolagsstämma på tisdagen. Peter Sandberg sade vidare att inga avyttringar planeras för 2002, men att Bure har finansiellt utrymme för nya förvärv och att ytterligare navbolag kommer att förvärvas före utgången av 2003. Bolagsstämman beslutade om en kontant utdelning på 1,75 SEK per aktie, motsvarande totalt 189 MSEK. Avstämningsdag är den 26 april 2002, vilket innebär att utdelningen beräknas utsändas den 2 maj 2002. Bolagsstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om återköp av upp till 10 procent av antalet utestående Bureaktier. Enligt den av styrelsen under hösten fastlagda utdelningspolitiken ska kontantutdelning, utdelning av aktier i bolag samt köp av egna utestående aktier utnyttjas i olika kombinationer för att överföra värden till Bures aktieägare. Den årliga kontantutdelningen ska uppgå till minst fem procent av utgående eget kapital. Den nu beslutade utdelningen motsvarar 5,5 procent av utgående eget kapital. Till Bures styrelse omvaldes Gösta Wiking, Maria Lilja, Erling Gustafsson och Peter Sandberg. Nya styrelseledamöter är Ulf Berg, Björn Björnsson samt Håkan Larsson. Vid styrelsens konstituerande sammanträde direkt efter stämman omvaldes Gösta Wiking till ordförande. Styrelsen beslutade vidare att under det kommande året utnyttja det av stämman beslutade mandatet om återköp av aktier. Göteborg den 23 april 2002 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information, kontakta: Peter Sandberg, VD och koncernchef 031 - 335 76 35 Benny Averpil, Ekonomi- och finansdirektör 031 - 335 76 47 Irene Axelsson, Informationsdirektör 031 - 335 76 32 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT01250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/04/23/20020423BIT01250/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf