Bure-ägda EnergoRetea förvärvar CLC Installationsconsult AB

EnergoRetea har idag träffat avtal om förvärv av CLC Installationsconsult AB ("CLC"), som är en teknikkonsult med stark ställning inom Energi, VVS/Styr, Brand, Kyla och Elteknik i Skåneregionen. Bolaget har drygt 60 anställda, en omsättning om 54 MSEK och kontor i Helsingborg och Malmö. I förvärvet ingår även CLCs kontorsfastighet i Helsingborg. Efter förvärvet har EnergoRetea cirka 270 anställda med en gemensam omsättning 2007 pro forma på omkring 258 MSEK.

EnergoRetea och CLC kompletterar varandra mycket väl geografiskt och kompetensmässigt. Båda bolagen har en marknadsledande position inom installationskonsultområdet på sina respektive marknader i Stockholmsområdet och Skåneregionen. EnergoReteas etablering av verksamhet i södra Sverige inleddes under 2007 med en satsning inom Energi & Elkraft, där bolaget idag sysselsätter konsulter inom vatten och vindkraft, regionnät och elkonstruktion. EnergoRetea har efter förvärvet ca 100 konsulter verksamma i Region Syd.

CLC kommer att fortsätta verka som ett fristående bolag inom EnergoRetea-koncernen. I och med ägarbytet kommer CLCs vVD Lennart Torsholm att tillträda som VD. De tidigare ägarna kommer fortsatt att vara verksamma i bolaget.

”Det är mycket glädjande att vi idag kan knyta till oss CLC som har en mycket stark ställning som installationskonsult i Skåne. EnergoRetea och CLC skapar tillsammans en bra plattform för fortsatt tillväxt”, säger Bures vVD Carl Backman.

Affären väntas avslutas under juli 2008.


Göteborg den 18 juni 2008
Bure Equity AB (publ)


wkr0003.pdf