Bure återkallar sin accept av Providence bud på AcadeMedia

Bure fortsätter att ifrågasätta giltigheten av de åtagande man gjort i samband med Providence offentliga bud på AcadeMedia

Såsom kommunicerats i pressmeddelande den 18 maj 2010 ifrågasätter Bure, mot bakgrund av Providence agerande, giltigheten av Bures åtagande att acceptera Providence bud på AcadeMedia. I avvaktan på att frågan ska klargöras har Bure idag återkallat sin accept av Providence bud på AcadeMedia och begärt att återfå sina aktier.

 Stockholm den 2 juni 2010

Bure Equity AB (publ) 

För mer information kontakta:  

Patrik Tigerschiöld, VD
Telefon 08 – 614 00 20 

Fakta om Providence intresse att lämna ett offentligt erbjudande finns tillgängligt på AcadeMedias hemsida www.academedia.se

wkr0005.pdf