Bure återköper aktier

Bure har återköpt 10 000 000 aktier till en genomsnittlig kurs av 3,39 SEK per aktie. Efter återköpet innehar Bure 11 000 000 egna aktier. Det totala antalet utestående aktier i Bure uppgår till 652 063 798 aktier.

Bure har dessutom 646 136 202 utestående teckningsoptioner, som vardera berättigar till teckning av en ny aktie för 0,75 SEK. Av utestående teckningsoptioner innehar Bure sedan tidigare 50 000 000 optioner i egen räkning.

Göteborg den 6 mars 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0028.pdf