Bure återköper aktier och teckningsoptioner

Bure har återköpt 20 332 000 aktier till en genomsnittlig kurs av 3,45 SEK per aktie. Efter återköpet innehar Bure totalt 31 332 000 egna aktier. Det totala antalet utestående aktier i Bure uppgår till 653 766 698 aktier.

Bure har även återköpt 30 000 000 teckningsoptioner av serie 2003/2007 till en genomsnittlig kurs av 2,71 SEK. Efter återköpet innehar Bure totalt 80 000 000 optioner i egen räkning. Det totala antalet utestående optioner uppgår till 644 433 302 optioner.

Göteborg den 16 mars 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0001.pdf