Bure återköper teckningsoptioner

I enlighet med bemyndigande från årsstämman den 27 april 2006 om förvärv av bolagets noterade teckningsoptioner av serie 2003/2007 har Bure återköpt 30 000 000 teckningsoptioner för ett värde av 76,9 MSEK. Efter återköpet uppgår antalet utestående aktier och teckningsoptioner sammanlagt till 1 247,2 miljoner stycken.

Göteborg den 10 januari 2007
Bure Equity AB (publ)


wkr0001.pdf