Bure återköper teckningsoptioner

I enlighet med erhållet bemyndigande vid årsstämman den 27 april 2006 om förvärv av bolagets noterade teckningsoptioner av serie 2003/2007 har Bure nu återköpt 20 000 000 teckningsoptioner för ett värde av 51,2 MSEK. Efter återköpet uppgår antalet utestående aktier och teckningsoptioner sammanlagt till 1 277,2 miljoner stycken.

Göteborg den 9 januari 2007
Bure Equity AB (publ)


wkr0010.pdf