Bure återköper teckningsoptioner

Bure har återköpt 30 000 000 teckningsoptioner av serie 2003/2007 till en genomsnittlig kurs av 2,71 SEK. Efter återköpet innehar Bure totalt 110 000 000 optioner i egen räkning. Det totala antalet utestående optioner uppgår till 644 433 302 optioner.

Göteborg den 21 mars 2007

Bure Equity AB (publ)


wkr0010.pdf