Bure avser att förvärva bolag inom Artika Time Media Group AB

Bure avser att förvärva bolag inom Artika Time Media Group AB Bure har träfat avtal med Artika Time Media Group (ATMG) avseende förvärv av samtliga bolag inom affärsområdena MapMedia och InfoStation. Avsikten är att dessa tillsammans skall utgöra ett nytt navbolag inom Bures investeringsområde InfoMedia. Avtalet är villkorat godkännande av ATMGs bolagsstämma. Köpare är ett nybildat bolag som förvärvar MapMedia och InfoStation för 130 MSEK. Bures ägarandel i bolaget är 51 %. Övriga ägare är ATMG 20 %, ATMGs koncernchef Christer Johansson 24 %, och GP-Ventures 5 %. MapMedia och InfoStation tillhandahåller vägvisande media för besöksnäringen. MapMedia är en ledande producent av reklamfinansierade besökskartor och besöksguider. InfoStation tillhandahåller Internetstationer som exponerar e-tjänster, information och reklam på publika platser. Verksamheterna beräknas omsätta ca 130 MSEK under 2001 med ca 120 anställda. "Vi ser en stor potential i MapMedia och InfoStation. Genom att kombinera dessa bolags erbjudanden uppnås mycket attraktiva koncept för besöksnäringen. Det finns stora möjligheter att genomföra ytterligare strukturaffärer med det kombinerade MapMedia och InfoStation som navbolag." säger Örjan Serner, Senior Investment Manager på Bure. ATMG kommer inom kort att kalla till en extra bolagsstämma, som beräknas hållas i januari 2002. Styrelsen för ATMG rekommenderar aktieägarna att godkänna affären. ATMG är noterat på Aktietorget. Göteborg den 17 december 2001 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta Örjan Serner, Senior Investment Manager, Bure InfoMedia 0708-13 44 82 Johanna Pettersson, Presskontakt, Bure 0708-35 76 51 www.bure.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01050/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01050/bit0001.pdf

bit0001.doc

bit0001.pdf