Bure avser att förvärva Svenska PA System och Retea

Bure avser att förvärva Svenska PA System och Retea Bure Equity AB har ingått en principöverenskommelse om att förvärva samtliga aktier i Svenska PA System AB och Retea AB från TurnIT AB. Svenska PA koncernen (Svenska PA System AB, Palett AB och Time Recorder Data A/S) är en av Sveriges ledande leverantörer inom HRM-system (Human Resource Management). Koncernen erbjuder totallösningar innefattande tjänster, produkter och produktion inom lön, personaladministration och tid. Den övergripande nordiska marknaden för HRM-system förväntas fortsatt växa stabilt, marknadens underliggande drivkraft återfinns främst i kundernas allt starkare intresse att förädla och administrera sitt human- och strukturkapital. Svenska PA System har idag ca 125 anställda med verksamhet i Sverige och Norge. Omsättningen första halvåret 2001 uppgick till 101 MSEK med ett rörelseresultat om 22 MSEK som har belastats med extraordinära kostnader på cirka 5 MSEK. Retea är ett IT-konsultbolag inom data- och telekommunikation med ca 45 anställda. Bolaget har idag verksamhet i Stockholm. Omsättningen första halvåret 2001 uppgick till 23 MSEK med ett rörelseresultat om 5 MSEK. "Bure står finansiellt starkt och är nu inne i en period av investeringar där vi utvärderar ett stort antal förvärvsmöjligheter. Dessa två förvärv är exempel på kvalitativa investeringar i enlighet med den strategi vi lagt upp och som innebär investeringar inom IT, infomedia och utbildning" säger Peter Sandberg, VD och koncernchef. "Det är mycket positivt att vi nu förvärvar två företag med goda möjligheter att utvecklas vidare inom Buresfären. Svenska PA System ligger långt framme i utvecklingen av IT-lösningar inom Human Resource- området och kommer att utgöra en bas för våra fortsatta satsningar inom området" säger Björn Boldt-Christmas, Senior Investment Manager IT Solutions. "Retea har betydande kompetens inom datakommunikation och teleteknik och utgör ett värdefullt tillskott till vår satsning inom nätverksintegration fortsätter Björn Boldt-Christmas. Bures nettoinvestering beräknas uppgå till cirka 200 MSEK. Överenskommelsen är villkorad av fördjupad due diligence, Konkurrensverkets godkännande samt av att sedvanliga garantier erhålls från TurnIT. Slutliga avtal beräknas tecknas omkring den 20 september 2001 varefter affären beräknas bli formellt klar under oktober månad då Konkurrensverket förväntas lämna sitt godkännande. Göteborg den 29 augusti 2001 Bure Equity AB (publ) För ytterligare information kontakta: Björn Boldt-Christmas, Senior Investment 031-335 76 85 Manager, IT Solutions 0705-88 76 85 Irene Axelsson, Informationsdirektör 031-335 76 32 0706-32 81 83 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/29/20010829BIT00150/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/29/20010829BIT00150/bit0002.pdf

bit0002.doc

bit0002.pdf