Bure avyttrar Carl Bro

Bure meddelade den 12 juli att avtal tecknats om försäljning av samtliga aktier i Carl Bro till det holländska teknikkonsultbolaget Grontmij. Affären var villkorad av godkännande från Grontmijs aktieägare och relevanta konkurrensmyndigheter. Samtliga berörda konkurrensmyndigheter har gett sitt godkännande till förvärvet. Grontmijs aktieägare har på en extra bolagsstämma den 17 augusti 2006 godkänt affären. Affären förväntas avslutas före utgången av augusti 2006, varpå Grontmij kommer att tillträda aktierna i Carl Bro. Genom affären med Grontmij kommer Bure att äga 6,1 procent av aktierna i Grontmij. Under första halvåret 2006 omsatte Grontmij 194 miljoner EUR (199) och rörelseresultatet ökade med 49 procent till 9,8 miljoner EUR (6,6). Göteborg den 17 augusti 2006 Bure Equity AB (publ)

wkr0010.pdf