Bure avyttrar Informator Training Group

Bure avyttrar Informator Training Group Bure avyttrar innehavet i Informator Training Group (ITG). Försäljningen kommer inte att medföra någon resultatbelastning för Bure under andra kvartalet 2004. "ITG har haft en tuff situation de senaste åren med kraftigt vikande marknad och som en följd av detta stora resultatproblem. Total överenskommen köpeskilling innebär att Bure dels har möjlighet att få återbetalning av till ITG tidigare lämnade krediter samt dels att Bure under viss tid får del av eventuell framtida försäljningsvinst. Försäljningen innebär att vi följer vår handlingsplan med inriktning mot färre och större innehav. ITG får samtidigt en möjlighet att vidareutvecklas i en annan ägarform" säger Lennart Svantesson, Bures VD och koncernchef". Bure säljer Informator Training Group till Pegroco AB, ägt av Per Grunewald som tidigare varit anställd i Bure. Göteborg den 3 juni 2004 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande Direktör 031-708 64 20, 0733-11 00 11 Lars Ynner, Investment Manager 0706-99 56 32 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/03/20040603BIT00430/wkr0001.pdf

wkr0001.pdf