Bure avyttrar sitt innehav i Kreatel

Bure har tillsammans med övriga aktieägare träffat avtal om försäljning av sitt innehav om 4,9% (efter full utspädning) i Kreatel Communications AB (publ). Slutförandet av affären, som bland annat är villkorad av Konkurrensverkets godkännande, förväntas genomföras under första kvartalet 2006.

Försäljningen genomförs via dotterbolaget CR&T Ventures AB och genererar cirka 40 MSEK i likviditet och en realisationsvinst om cirka 38 MSEK. Bures eget kapital per aktie ökar med 3 öre per aktie efter full utspädning genom transaktionen. Göteborg den 17 januari 2006 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Mikael Nachemson, verkställande direktör Tel 031-708 64 20 Anders Mörck, Ekonomidirektör Tel 0706-46 52 11

wkr0019.pdf