Bure avyttrar sitt innehav i SYSteam

Bure har träffat avtal om försäljning av hela sitt innehav i SYSteam. Köpare är norska Ergo Group. För Bure ger affären ett kassatillskott om cirka 450 MSEK och ett resultat på cirka 180 MSEK.

Bure säljer hela sitt innehav om 46,23 procent av aktierna i SYSteam. Affären görs på en nivå som motsvarar ett Enterprise Value för hela bolaget på 1 100 MSEK. Bure erhåller ett totalt kassatillskott om cirka 450 MSEK, vilket överstiger bokfört värde i moderbolaget med cirka 180 MSEK.

Köpare är norska Ergo Group, ett dotterbolag till Posten Norge AS. Ergo Group är ett av Norges ledande IT-företag med cirka 2 100 anställda och en nettoomsättning på 3,6 miljarder NOK.

”Bure har varit med och utvecklat bolaget sedan 1999 från en omsättning på cirka 600 MSEK till en omsättning på cirka 1 350 MSEK idag. Vi och grundarna lämnar nu över stafettpinnen till en ny ägare med ett långsiktigt industriellt synsätt på verksamheten. Jag bedömer att denna nya hemvist är bra för bolaget och de anställda. Med större resurser möjliggörs ökade satsningar för att befästa bland annat SYSteams starka ställning inom SME-segmentet”, säger Mikael Nachemson, verkställande direktör i Bure.

Bure förvärvade 30 procent av aktierna i SYSteam 1999 och ökade sitt ägande i bolaget under 2002. Idag uppgår ägarandelen till 46,23 procent.

Affären är villkorad av godkännande från svenska och norska konkurrensmyndigheter och beräknas slutföras under februari månad 2007.

Göteborg den 18 december 2006

Bure Equity AB (publ)


wkr0010.pdf