Bure avyttrar Stark Film och Event

Bure avyttrar Stark Film och Event Bure avyttrar innehavet i Stark Film och Event, som ägs via Business Communication Group. Köpare är ett bolag som ägs av anställda inom Stark. Försäljningen kommer inte att medföra någon väsentlig resultatpåverkan för Bure. Köpeskillingen uppgår till 1,8 MSEK samt en tilläggsköpeskilling på ytterligare 1,8 MSEK baserat på resultatutvecklingen. "Försäljningen ligger i linje med vår handlingsplan med inriktning mot färre och större innehav. Dessutom får Stark möjlighet att vidareutvecklas i en annan ägarform, vilket är väsentligt för en positiv utveckling av företaget", säger Lennart Svantesson, Bures VD och koncernchef. Försäljningen är villkorad av godkännande av bolagsstämma i Bure Equity AB. Göteborg den 3 november 2004 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Mattias Silfversparre, Investment Manager 031-708 64 30 0703-15 76 43 Johanna Pettersson, IR/Informationsansvarig 031-708 64 49 0708-35 76 51 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT20020/wkr0007.pdf

wkr0007.pdf