Bure avyttrar Teleca-innehav och stärker balansräkningen

Bure avyttrar Teleca-innehav och stärker balansräkningen Bure har sålt hela sitt innehav i Teleca vilket omfattar 9 332 800 aktier motsvarande 15,8 % av kapitalet och 14,4 % av rösterna. Köpare är institutionella placerare i Sverige och utomlands. Försäljningen innebär en likviditetsförstärkning och minskning av Bures nettolåneskuld med cirka 220 MSEK och ger en resultateffekt för Bure på drygt 50 MSEK under tredje kvartalet. Beloppen avser situationen efter det att återstående åtaganden samt finansieringsfrågor kopplade till Bures förvärv reglerats. "Försäljningen följer vår kommunicerade handlingsplan vilken innebär att koncentrera verksamheten kring vår befintliga portfölj med onoterade bolag. Överenskommelse har träffats med Telecas huvudägare Danir om en tidigareläggning av ursprunglig tidpunkt för försäljningsprocessen. Vår bedömning är att försäljningen har skett vid en för Bure lämplig tidpunkt och försäljningen stärker ytterligare Bures finansiella ställning", säger Bures Verkställande Direktör Lennart Svantesson. Göteborg den 9 september 2003 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande Direktör 031-708 64 20, 0733-11 00 11 Börje Bengtsson, Senior Investment Manager 0708-28 49 87 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/09/20030909BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/09/20030909BIT00070/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf