Bure avyttrar Xdin

Bure avyttrar Xdin Bure avyttrar samtliga sina aktier i Xdin till ledande befattningshavare. Bure har tecknat avtal rörande överlåtelse av samtliga bolagets aktier i dotterbolaget Xdin, motsvarande ca 57,5 procent, till två bolag kontrollerade av VD Tomas Ängkulle, samt ytterligare 13 ledande befattningshavare i Xdin. Oaktat eventuell tilläggsköpeskilling beräknas försäljningen ge Bure en bokföringsmässig vinst om cirka 7 MSEK och ett likviditetstillskott på 37 MSEK. "Försäljningen är ett led i vår kommunicerade handlingsplan att koncentrera investeringarna till färre och större innehav. Xdin har haft en mycket stark utveckling i en konkurrensutsatt marknad de senaste åren. Den nya ägarformen är en förutsättning för fortsatt god utveckling av bolaget", säger Lennart Svantesson Bures VD och koncernchef. Försäljningen av aktierna i Xdin AB är villkorad av godkännande av bolagsstämma i Bure Equity AB. Göteborg den 3 november 2004 Bure Equity AB (publ) För mer information kontakta: Lennart Svantesson, VD 031-708 64 20 0733-11 00 11 Carl Backman, Investment Manager 031-708 64 59 0703-97 90 05 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/03/20041103BIT20030/wkr0007.pdf

wkr0007.pdf