Bure byter inriktning

BURE BYTER INRIKTNING Bures styrelse har efter ingående analyser och diskussioner tagit följande beslut om bolagets framtida inriktning - moderbolagets finansiella balans skall återställas - detta skall ske genom en kontrollerad exitprocess i ett ökat tempo - moderbolagets engagemang skall koncentreras till portföljen av rörelsedrivande bolag - moderbolagets organisation skall anpassas till den nya situationen. Mot denna bakgrund har Peter Sandberg, i samråd med styrelsen, överenskommit att träda tillbaka som verkställande direktör. Detta kommer att ske senast vid den ordinarie bolagsstämman 2003. För att biträda i omstruktureringsarbetet kommer Björn Björnsson att inträda som jourhavande styrelsemedlem med speciellt ansvar för finansieringsfrågorna och pågående exitförhandlingar. Vidare kommer Kjell Nilsson att knytas närmare till Bure för att bistå styrelsen avseende några av Bures större engagemang såsom Carl Bro. Rekryteringsprocessen för ny verkställande direktör inleds och beräknas vara avslutad i god tid före bolagsstämman. Göteborg den 2 december 2002 Bure Equity AB (publ) Eventuella frågor besvaras av Gösta Wiking, styrelsens ordförande 0705-932090 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/02/20021202BIT00930/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/02/20021202BIT00930/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf