Bure deltar i nyemission i Dimension

Bure deltar i nyemission i Dimension Dimensions styrelse har beslutat att genomföra en nyemission om cirka 40 MSEK med företrädesrätt för bolagets aktieägare, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma. Bure har förbundit sig att teckna sin andel av emissionen samt att garantera ytterligare en del av de aktier som kan komma att inte tecknas. Totalt uppgår Bures åtagande till maximalt 17,5 MSEK eller 43,6 procent av nyemissionen. Göteborg den 22 oktober 2003 Bure Equity AB (publ) För information kontakta: Lennart Svantesson, Verkställande Direktör 031-708 64 20, 0733-11 00 11 Johan Burénius, Investment Manager 031-708 64 32, 0705-37 76 37 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/22/20031022BIT00120/wkr0002.pdf

wkr0001.doc

wkr0002.pdf